Psychiatrische zorg in de thuissituatie

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de projecten 'Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie' werd een mini-publicatie uitgebracht en werd op het zesde Vlaamse GGZ-congres op 18 en 19 september 2012 een symposium gehouden over de ervaringen en toekomstige uitdagingen van de PZT-projecten.

De PowerPoint-presentaties van het symposium op het 6de GGZ-congres in 2012:


bijlage Presentatie 1: 10 jaar PZT: Van leerpunten en essenties naar uitdagingen (pdf - 872,5 Kb)  


bijlage Presentatie 2: Resultaten worldcafé  (pdf - 108,0 Kb)  


bijlage Presentatie 3: Rapportage 10 jaar PZT in Oost-Vlaanderen (pdf - 367,2 Kb)  


bijlage Presentatie 4: PZT anders bekeken (pdf - 148,5 Kb)  

De minipublicatie naar aanleiding van 10 jaar PZT:


bijlage Bekijk hier de minipublicatie naar aanleiding van 10 jaar PZT (pdf - 1719,7 Kb)  

Overzicht van de PZT-projecten in Vlaanderen en Brussel:

Vanaf eind 2011 werden verschillende PZT-projecten geïntegreerd in mobiele teams van 107-netwerken.
De gegevens van de PZT-projecten en de mobiele teams in de verschillende provincies kan u raadplegen via onderstaande links:

Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Antwerpen
Brussel

PZT binnen de overlegplatforms:

De overlegplatforms hebben steeds een rol gespeeld in het ontstaan en uitwerken van de projecten "psychiatrische zorg in de thuissituatie" (vroeger vaak "psychiatrische thuiszorg" genoemd).
Op het einde van het vorige millennium, en bij het begin van het huidige, werd een actie-onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de manier van werken van de verschillende projecten.
Dit actie-onderzoek resulteerde in twee verslagboeken, die nog steeds verkrijgbaar zijn via info@overlegplatformsggz.be.  

De voorbije jaren kwamen in alle Vlaamse platforms provinciale werkgroepen PZT samen en volgde een interprovinciale groep een aantal aspecten op Vlaams niveau op: registratie, vorming, methodiekontwikkeling, organisatie van contactdagen voor medewerkers, beleidsvoorbereiding, ....

Gezien verschillende PZT-projecten ondertussen deel werden van mobiele teams binnen 107-netwerken, werd het interprovinciale overleg en het PZT-specifieke overleg in een aantal regio's teruggeschroefd of opgenomen door de 107-netwerken.

Provincie-overstijgende vragen betreffende PZT, kan u stellen op  info@overlegplatformsggz.be .