Regelgeving & adviezen

Naast de Koninklijke Besluiten (KB) die de werking van de overlegplatforms GGZ regelen, vindt u hier ook heel wat wetgeving die van belang is in de GGZ in Vlaanderen en België.

Daarnaast vindt u hier de relevante adviezen van de Vlaamse Gezondheidsraad en van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Dit zijn twee belangrijke adviesorganen van de Vlaamse en federale overheid. Op vraag van de overheid of op eigen initiatief kunnen zij adviezen formuleren rond bepaalde aspecten van de geestelijke gezondheidszorg. Vaak zijn die richtinggevend voor het beleid.